Feedback

 

 

Anders Ousback Original name
ANDERS OUSBACK
Parental origin
SWEDEN
Born
1951
Name in English
ANDERS OUSBACK
Current home
SYDNEY

Reductive, but in a poetic manner, is Anders Ousback's Breakfast Suite. Ousback introduces a Scandawegian sensibility to the morning meal, reflecting a curvilinear balance typical of Nordicdesign. We can wonder what European settlement in Australia would look like if this Nordic respect for materials had gone further than Bennalong point. Swedish translation: Vad hade hönt om någon annan hade kononiseat Australien?
"Bruka jorden" är en utställning som utforskar denna fråga genom arbeten av elvan hantverkare vilkas föräldrar kom till Australien från icke-engelska länder. Dessa föremål representerar den sorts hantverk som kunnat utvercklats här om det var deras föräldrars land som koloniserat detta land.
Breakfast setting Work

Breakfast Setting

ceramic; three pieces; knife and fork by Eric Magnessun

 

[bottom.htm]